Intelli-NET

Dzień dobry Państwu,
 
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wkroczyły do nauki jako kolejny niezwykle skuteczne narzędzie, które naukowiec powinien znać i wiedzieć jak wykorzystywać. Mnogość różnych obszarów badań prowadzonych na AGH sprawia iż zastosowanie tego narzędzia staje się nie tylko powszechne, ale również ich potencjalne nietrywialne zastosowania mogą być znaczące w aspekcie rozwoju samych metod inteligencji obliczeniowej.
W ramach naszej inicjatywy Intelli-NET zabezpieczyliśmy już potrzebę kształcenia w tym kierunku. Aby stworzyć możliwości dalszego rozwoju oraz wymiany i upowszechniania wiedzy z zastosowania tej dziedziny, oraz z samego jej rozwoju, chcielibyśmy zaprosić doktorantów, studentów zainteresowanych dalszą karierą naukową, oraz młodych naukowców zainteresowanych tematem do wypełnienia ankiety (https://forms.gle/UrwffQeyiwh7E8EZ8) która posłuży do powiadomienia o spotkaniach dedykowanych dla wyżej wymienionych grup na AGH.
 
Jest to kolejny etap konsolidacji międzywydziałowej inicjatywy Intelli-NET na AGH. Chcemy, aby poza platformą
edukacyjną w ramach różnych kierunków studiów powstała również platforma umożliwiająca bezpośredni kontakt pomiędzy studentami oraz młodymi pracownikami AGH, która mogłaby doprowadzić do budowy sieci wymiany wiedzy w ramach całej Uczelni.
 
Maciej Majewski, Tomasz Szumlak