II edycja konkursu „Innowacje w drogownictwie"

Zachęcamy wszystkich studentów do konkursu Innowacje w drogownictwie.
Konkurs adresowany jest do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, których prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) zostały lub zostaną obronione w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 13 września 2022 r.

Kategorie Konkursu:

–  Materiały i technologie drogowe,
–  Inżynieria ruchu, inteligentne systemy zarządzania ruchem oraz rozwiązania BRD,
–  Optymalne konstrukcje inżynierskie.


Termin składania zgłoszeń upływa 22 września 2022 r.

Szczegółowe informacje o ww. Konkursie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/gddkia/innowacje-w-drogownictwie—ii-edycja