E-Learning na uczelniach. Koncepcje, organizacja, wdrażanie – dydaktycy AGH o swoich doświadczeniach

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka E-Learning na uczelniach. Koncepcje, organizacja, wdrażanie pod redakcją prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do dydaktyków zainteresowanych wdrożeniem elementów e-learningu w swojej praktyce zawodowej.

Książka składa się 18 rozdziałów poświęconych różnym metodom, sposobom i formom organizacji nauczania na poziomie akademickim z wykorzystaniem technik i narzędzi e-learningu. Treści opracowali pracownicy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w oparciu o własne doświadczenia wynikające z reorganizacji prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych – wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych, w szczególności w okresie ograniczenia normalnego trybu funkcjonowania uczelni wywołanego pandemią COVID-19. Nowa, bezprecedensowa sytuacja, ograniczenie bezpośredniego kontaktu dydaktyk-student i związana z tym konieczność włączenia nowych narzędzi oraz form zdalnej komunikacji w procesie dydaktycznym, niecodzienne okoliczności prowadzenia zajęć laboratoryjnych na odległość, zmiana i wdrożenie nowych zasad obron prac inżynierskich i magisterskich czy wreszcie budowanie autorytetu nauczyciela akademickiego przy nauczaniu zdalnym, to tylko niektóre z kwestii poruszanych w książce.

Prezentowane przez autorów praktyczne pomysły, niekonwencjonalne rozwiązania organizacyjne, a także zebrane wstępnie opinie studentów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych w dobie pandemii, mogą zainspirować do nowych działań i pomysłów na prowadzenie dydaktyki akademickiej.

E-Learning na uczelniach R.Tadeusiewicz-okładka