Dofinansowanie projektu programu Lider dla Pani dr inż. Darii Hemmerling

Miło nam poinformować że Pani dr inż. Daria Hemmerling otrzymała dofinansowanie XII konkurs w ramach Programu LIDER, projektu pt.:
„Wykorzystanie mieszanej rzeczywistości do diagnostyki i oceny stanu chorób neurodegeneracyjnych”

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł.


Pani Doktor Serdecznie Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.