Decyzja Dziekana WEAIiIB w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim 2019/2020.

W związku ze szczegółowymi wytycznymi i decyzjami w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania naszej uczelni i organizacji procesu kształcenia do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020, Dziekan Wydziału EAIiIB wydał decyzję dotyczącą zasad przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i zajęć w formie stacjonarnej. Prosimy zapoznanie się z tą decyzją oraz zaleceniami Prorektora ds. Kształcenia oraz wytycznymi GIS.

Do pobrania:

1. Decyzja nr 9 Dziekana Wydziału EAIiIB (plik PDF) z dnia 26.05.2020.

2. Wytyczne i decyzje w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni (plik PDF).

3. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego (plik PDF).