Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

11 kwietnia bieżącego roku zakończył się proces akredytacji pierwszego w AGH Laboratorium Wzorcowania Mierników do Pomiaru Wskaźników Jakości Dostawy Energii Elektrycznej.


Laboratorium jest prowadzone wspólnie przez Centrum Energetyki AGH oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Personel laboratorium to pracownicy zespołu Jakości Energii Elektrycznej działającego w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii.


Pomysłodawcą oraz Kierownikiem Laboratorium jest Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka. Osobami, które przygotowały i przeprowadziły proces akredytacji, są: dr inż. Tomasz Siostrzonek oraz dr inż. Krzysztof Chmielowiec.


Uzyskanie akredytacji było poprzedzone okresem przygotowań polegających na opracowaniu systemu zarządzania oraz kompletu procedur ogólnych i technicznych. Laboratorium zostało pozytywnie ocenione przez przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji i została mu udzielona akredytacja na okres 4 lat.
Obecnie prowadzone są prace nad rozszerzaniem zakresu akredytacji, tak by w przyszłości laboratorium sprostało rosnącym oczekiwaniom klientów.


Strona Laboratorium: https://www.ce.agh.edu.pl/laboratoria/laboratorium-wzorcowania-miernikow/