6 naukowców Wydziału EAIiIB na liście najwyżej cytowanych naukowców na świecie

Na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców (science-wide author databases of standardized citation indicators) – TOP 2% – znaleźli się badacze z AGH.

Zestawienie uwzględnia uszeregowane nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki wg indeksu bibliometrycznego uwzględniającego kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).

Lista, na której znalazło się niemal 160 tys. naukowców z całego świata, obejmuje 22 główne dziedziny badań podzielone na 176 specjalności.

Nazwiska naukowców z Wydziału uszeregowane wg zajmowanej na liście TOP 2% pozycji:


dr inż. Adam Głowacz,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias,
dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz,
prof. dr hab. Marek Ogiela,
prof. dr hab. inż. Grzegorz Nalepa,

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj
https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2