Spis treści

Strona Wiki Doktorantów Wydziału EAIiE

Strona Wiki Doktorantów Wydziału EAIiIB

Ważne informacje

Opublikowane autoreferaty

 1. mgr inż. Omer S.M. Jomah: Global Optimization Methods for Solving Multicriteria Optimal Control Problems [09.10.2012|Automatyka i Robotyka]
 2. mgr inż. Marcin Piątek: Problemy sterowania robotami kroczącymi - generatory chodu hexapoda [29.11.2012|Automatyka i Robotyka]
 3. mgr inż. Piotr Zegarmistrz: Numeryczne algorytmy tomografii rezystancji siatek rezystorów [19.03.2013|Elektrotechnika]
 4. mgr inż. Eliasz Kańtoch: Nadzorowanie aktywności człowieka z użyciem sieci BSN [28.03.2013|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 5. mgr inż. Marcin Kmieć: Wykrywanie niebezpiecznych przedmiotów w automatycznie analizowanych sekwencjach wideo [27.05.2013|Automatyka i Robotyka]
 6. mgr inż. Joanna Jaworek-Korjakowska: Analiza i detekcja struktur lokalnych w czerniaku złośliwym [24.06.2013|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 7. mgr inż. Maciej Kuniewski: Analiza przepięć przenoszonych przez uzwojenia transformatorów energetycznych [02.7.2013|Elektrotechnika]
 8. mgr inż. Magdalena Smoleń: Analiza wybranych modalności rejestracji ruchu dla monitorowania pacjentów [17.10.2013|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 9. mgr inż. Anna Broniec-Wójcik: Zastosowanie wybranych epizodów elektroencefalograficznych jako sygnału sterującego w interfejsie człowiek-maszyna [17.102013|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 10. mgr Krzysztof Balicki: Formalny opis wizualnej algebry procesów XCCS [28.11.2013|Informatyka]
 11. mgr inż. Bartosz Jasiul: Modeling of Selected Cyber Threats with Ontology and Petri Nets [17.01.2014|Informatyka]
 12. mgr inż. Mariusz Benesz: Zastosowanie metod statystycznych do poprawy jakości dostawy energii elektrycznej [04.06.2014|Elektrotechnika]
 13. mgr inż. Aleksander Skała: FALOWNIK ZVS-1S W ZASTOSOWANIU DO NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO [05.06.2014|Elektrotechnika]
 14. mgr inż. Katarzyna Arkusz: Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/Ti02 [09.10.2014|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 15. mgr inż. Wojciech Kreft: Metody sterowania rozproszonymi systemami grzewczymi [11.09.2014|Automatyka i Robotyka]
 16. mgr inż. Adam Ślusarczyk: Sterowanie minimalnoczasowe układów liniowych – rezultaty analityczne [25.09.2014|Automatyka i Robotyka]
 17. mgr inż. Klaudia Proniewska: Identification of human vital functions based on selected cardiac and respiratory signals [17.12.2014|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 18. mgr inż. Piotr Pająk: Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycznych [23.02.2015|Elektrotechnika]
 19. mgr inż. Patryk Orzechowski: Aggregated biclystering algorithms and their efficient implementation [26.02.2015|Informatyka]
 20. mgr inż. Krzysztof Kaczor: Knowledge Formalization Methods for Semantic Interoperability in Rule Bases [24.02.2015|Informatyka]
 21. mgr inż. Krzysztof Kluza: Methods for Modeling and Integration of Business Processes with Rules [24.03.2015|Informatyka]
 22. mgr inż. Anna Obrączka: Sterowanie procesów cieplnych z wykorzystaniem modeli niecałkowitego rzędu [15.06.2015|Automatyka i Robotyka]
 23. mgr Wioletta Wójtowicz: Wykorzystanie technik biometrycznych do tworzenia cyfrowych znaków wodnych [28.09.2015|Informatyka]
 24. mgr inż. Piotr Otfinowski: Low power A/D converters for multichannel integrated circuits [26.10.2015|Elektronika]
 25. mgr inż. Sebastian Latosiewicz: Modelowanie i własności bezrdzeniowych maszyn synchronicznych tarczowych [07.04.2016|Elektrotechnika]
 26. mgr inż. Mirosława Długosz: System wspomagania decyzji fizjoterapeutów w ocenie postawy ciała ludzkiego na podstawie analizy taśm anatomicznych [28.04.2016|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 27. mgr inż. Szymon Bobek: Methods for modeling self-adaptive mobile context-aware systems [14.07.2016|Informatyka]
 28. mgr inż. Tomasz Pięciak: Non-stationary noise estimation in accelerated parallel MRI data [26.09.2016|Informatyka]
 29. mgr Justyna Włodarczyk: Automatyczna segmentacja kości nadgarstka na obrazach 0.2-teslowego rezonansu magnetycznego [15.02.2017|Biocybernetyka i Inżyniera Biomedyczna]
 30. mgr inż. Magdalena Igras-Cybulska: Analysis of non-linguistic content of speech signals [07.03.2017|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 31. mgr inż. Krzysztof Sarapata: Model biocybernetyczny w analizie sekwencji genomu człowieka [12.04.2017|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 32. mgr inż. Anna Karolina Fuksa: Zastosowanie sztucznej inteligencji w optymalizacji niezawodnościowej systemów [24.04.2017|Automatyka i Robotyka]
 33. mgr inż. Szymon Barczentewicz: Metody obliczania fazora dla sygnałów systemu elektroenergetycznego [25.05.2017|Elektrotechnika]
 34. mgr inż. Krzysztof Kogut: Real-time control in automotive systems [18.10.2017|Automatyka i Robotyka]
 35. mgr inż. Paweł Zagórski: Nanosatellite attitude estimation (Estymacja orientacji nanosatelity) [19.10.2017|Automatyka i Robotyka]
 36. mgr inż. Krzysztof Kóska: Nieizolowany wielopoziomowy przekształtnik modułowy DC/DC typu YY [29.03.2018|Elektrotechnika]
 37. mgr inż. Krzysztof Kutt: Metody projektowania systemów z użyciem kolaboratywnej inżynierii wiedzy [27.06.2018|Informatyka]
 38. mgr inż. Jarosław Baniewicz: Metody formalnej analizy systemów wbudowanych czasu rzeczywistego [02.07.2018|Informatyka]
 39. mgr inż. Tomasz Wojciech Moszkowski: Technical aspects of sacral neuromodulation in pelvic intraoperative neuromonitoring [02.07.2018|Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna]
 40. mgr inż. Aleksandra Krzyżanowska: Digitally-Assisted Analog Circuits for Hybrid Pixel X-Ray Detectors [28.08.2018|Elektronika]
 41. mgr inż. Katarzyna Koptyra: Zaawansowane techniki steganografii wielu sekretów [08.10.2018|Informatyka]
 42. mgr inż. Agnieszka Świerkosz: Kodowanie informacji dodatkowych w strukturze cyfrowego elektrokardiogramu [26.11.2018|Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna]
 43. mgr inż. Adrian Goral: Mobile optical tracking system in computer-assisted surgery [26.04.2019|Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna]
 44. mgr inż. Andrzej Latocha: Sterowanie procesami silnie nieliniowymi w czasie rzeczywistym [23.05.2019|Automatyka i Robotyka]
 45. mgr inż. Piotr Wisniewski: Synteza procesów biznesowych. Planowanie z ograniczeniami [Informatyka|14.06.2019]
 46. mgr inż. Elżbieta Pociask: Ocena nowych metod leczenia chorób naczyń wieńcowych serca przy wykorzystaniu dostępnych modalności obrazowania [12.09.2019|Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna]
 47. mgr inż. Katarzyna Grobler-Dębska: Metoda przełączania modeli algebraiczno-logicznych dla produkcji dyskretnej z brakami jakościowymi [30.09.2019|Automatyka i Robotyka]