Spis treściZaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na

publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgra inż. Artura Zawadzkiego

REKONFIGUROWALNY STEROWNIK URZĄDZENIA RUCHOMEGO OPARTY NA SPRZĘŻENIU WIZYJNYM WYKORZYSTUJĄCYM ALGORYTM ŚLEDZENIA OBIEKTU
Termin: 11 CZERWCA 2015 roku o godz. 11:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: Dr hab. inż. Marek Gorgoń, prof. nadzw. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania - Politechnika Śląska
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30


Streszczenie

Rekonfigurowalny sterownik urządzenia ruchomego oparty na sprzężeniu wizyjnym wykorzystującym algorytm śledzenia obiektu

mgr inż. Artur Zawadzki

Promotor: dr hab. inż. Marek Gorgoń, prof. nadzw. AGH
Dyscyplina: Automatyka i Robotyka


W rozprawie przedstawiono inteligentną kamerę, która została skonstruowana na potrzeby pracy. Posłużyła ona do wykazania, że implementacja odpowiednio zaadaptowanych algorytmów pozwoli na realizację w czasie rzeczywistym operacji śledzenia ruchomego obiektu przez urządzenie również znajdujące się w ruchu. We wstępie do pracy przedstawiono rys historyczny inteligentnych kamer i przegląd spotykanych algorytmów śledzenia obiektów, co w uzupełnieniu o zamodelowaną dynamikę ruchomego urządzenia stanowiło wstęp do zaprojektowania własnej konstrukcji. Zbudowana kamera stanowiła zwarty gabarytowo, energooszczędny i kompaktowy sterownik, który w jednej obudowie integrował kamerę CMOS, kontroler przetwarzający i analizujący obraz oraz system napędowy składający się z dwóch silników krokowych wraz z przekładniami. Kontroler zbudowany został w oparciu o układ FPGA Xilinx Spartan-6, współpracujący z ośmioma w pełni niezależnymi pamięciami statycznymi. W strukturze reprogramowalnej został zaimplementowany algorytm śledzenia, który pozwolił urządzeniu na utrzymywanie śledzonego obiektu (np. osoby) w centrum pola obserwacji kamery. Śledzenie przez zaproponowany algorytm odbywało się w czasie rzeczywistym. Opisany sposób pracy pozwala zatem na potencjalne wykorzystanie „inteligentnej kamery” w szeregu zadań z zakresu monitoringu, nadzoru, telemedycyny czy też inteligentnych systemów oświetlenia.

Autoreferat

Pełna wersja autoreferatu Autoreferat_AZ.pdf

Recenzje


Wybrane publikacje autora rozprawy

  1. A. Zawadzki, „Algorytm stereowizyjny wykorzystany do wyznaczenia orientacji palców dłoni i możliwości jego implementacji w układzie FPGA” — „The stereovision algorithm used to appointment of hand fingers orientation and possibility of its implementation in the FPGA system”, Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2008 t. 12 z. 2 s. 505–520
  2. A. Zawadzki, „Lighting fitting controller using image processing system”, PDES 2009 : 9th IFAC workshop on Programmable Devices and Embedded Systems (PDES) : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, February 10–12, 2009, proceedings / eds. Slanina Z., Srovnal V. ; IFAC. — Laxenburg: IFAC, 2009. — s. 133–136. — Toż. W: Preprints of IFAC workshop on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2009 : Rožnov pod Radhoštěm, February 10, 2009. — s. 137–140
  3. A. Zawadzki, M. Gorgoń, „Nowa architektura wizyjnego systemu wbudowanego dedykowana dla kamery inteligentnej” — „A new architecture of the FPGA-based embedded vision system dedicated for smart cameras”, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 8, s. 902–904
  4. M. Gorgoń, A. Zawadzki, „Intelligent camera system based on the Spartan 6”, FPL 2011: proceedings of the FPL2011 workshop on Computer vision on low-power reconfigurable architectures : September 4, 2011, Chania, Crete, Greese. — s. 21–22
  5. T. Błasiak, A. Zawadzki, M. H. Lewandowski, „Infra-Slow Oscillation (ISO) of the pupil size of urethane-anaesthetised rats”, PloS One — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1932-6203. — 2013 vol. 8 iss. 4, ekran 1–12., dod. afiliacja: Jagiellonian University, Krakow, Poland


Patenty i opisy patentowe