Spis treściZaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgra inż. Piotra Pająka
ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH
Termin: 23 lutego 2015 roku o godz. 11:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: Dr hab. inż. Jakub Furgał, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz– Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Romuald Włodek – Akademia Górniczo-Hutnicza
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycznych

mgr inż. Piotr Pająk

Promotor: dr hab. inż. Jakub Furgał, prof. AGH
Dyscyplina: Elektrotechnika


Szczegółowa analiza narażeń eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych, wśród których szczególne miejsce zajmują transformatory, jest niezbędna dla zapewnienia niezawodności pracy układów elektroenergetycznych. Spośród narażeń eksploatacyjnych przepięcia mają decydujący wpływ na optymalizację wytrzymałości elektrycznej układów izolacyjnych transformatorów.
Praca jest poświęcona narażeniom transformatorów od przepięć powstających w warunkach eksploatacji i podczas prób napięciowych. Obejmuje badania eksperymentalne oraz symulacje komputerowe. Celem rozprawy jest potwierdzenie tezy, że:Efektami pracy są:


Przeprowadzone badania wykazały, że ocena narażeń przepięciowych układów izolacyjnych transformatorów energetycznych występujących w eksploatacji wymaga szczegółowej analizy wpływu warunków pracy transformatorów na propagację przepięć. Podstawę oceny mogą stanowić badania eksperymentalne i symulacje przepięć, wykonane z uwzględnieniem warunków eksploatacji i rozwiązań konstrukcyjnych uzwojeń.

AutoreferatPełna wersja autoreferatu piotr_pajak_-_autoreferat.pdf


Ważniejsze publikacje autora rozprawy

  1. Florkowski M., Furgał J., Kuniewski M., Pająk P.: Narażenia przepięciowe transformatorów w układach z wyłącznikami próżniowymi, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90, Nr 10, 2014, str. 125 – 128
  2. Pająk P.: Analiza narażeń układów izolacyjnych transformatorów od przepięć łączeniowych, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, Nr 4, 2013, str. 49 – 52
  3. Furgał J., Kuniewski M., Pająk P.: Badania i symulacje przepięć łączeniowych przenoszonych przez uzwojenia transformatorów, Przegląd Elektrotechniczny, R. 88, Nr 11b, 2012, str. 130 – 133
  4. Florkowski M., Furgał J., Pająk P.: Analysis of fast transient voltage distributions in transformer windings under different insulation conditions, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 19, no. 6, 2012, pp. 1991 – 1998
  5. Furgał J., Kuniewski M., Pająk P.: Pomiary i symulacje prądów załączania transformatorów energetycznych, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 58, nr 5, 2012, str. 431 – 434
  6. Furgał J., Pająk P.: Analiza narażeń układów izolacyjnych transformatorów rozdzielczych od przepięć piorunowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 31, 2012, str. 53 – 56
  7. Florkowski M., Florkowska B., Furgał J., Pająk P.: Influence of oil temperature on frequency characteristics of disk and layer transformer windings, CEIDP, Cancun, Mexico, October 16 – 19, 2011, Vol. 1, pp. 203 – 206
  8. Florkowski M., Furgał J., Pająk P.: Narażenia przepięciowe transformatorów przy wyłączaniu wyłącznikami próżniowymi, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, Nr 11b, 2010, str. 213 – 216
  9. Florkowski M., Furgał J., Pająk P.: Narażenia transformatorów od przepięć łączeniowych w układach elektroenergetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, Nr 5, 2010, str. 245 – 248