Spis treściZaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Adama Ślusarczyka
STEROWANIE MINIMALNOCZASOWE UKŁADÓW LINIOWYCH – REZULTATY ANALITYCZNE
Termin: 25 września 2014 roku o godz. 12:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4; al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: prof. zw. dr inż. Henryk Górecki – Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Sterowanie minimalnoczasowe układów liniowych – rezultaty analityczne

mgr inż. Adam Ślusarczyk

Promotor: prof. zw. dr inż. Henryk Górecki
Dyscyplina: Automatyka i Robotyka


W pracy zaprezentowano sterowanie czasooptymalne układów liniowych drugiego rzędu. Podano liczbę przełączeń w zależności od warunków początkowych oraz współczynników równania różniczkowego oraz dokonano syntezy optymalnej funkcji sterującej. Rozważaniem objęto zarówno układy stabilne, jak i niestabilne spełniające warunki symetrii.

Określono obszary sterowalności dla układów niestabilnych rzędu drugiego. Zaprezentowano regulator czasooptymalny w oscylacyjnych systemach liniowych drugiego rzędu. Wyznaczono liczbę przełączeń w zależności od warunków początkowych oraz współczynników równania różniczkowego oraz dokonano syntezy optymalnej funkcji sterującej.

Zaprezentowano sterowanie czasooptymalne układów liniowych trzeciego rzędu. Podano liczbę przełączeń w zależności od warunków początkowych oraz współczynnika równania różniczkowego oraz dokonano syntezy optymalnej funkcji sterującej. Rozważaniem objęto zarówno układy stabilne, jak i niestabilne spełniające warunki symetrii.


Autoreferat

Pewne problemy związane z wyznaczaniem chwil przełączeń nie zostały jak dotąd rozwiązane. Jako tezę pracy autor przedstawia uzyskane oryginalne rezultaty analityczne dotyczące układów drugiego i częściowo trzeciego rzędu, stabilnych i niestabilnych. Otrzymane wzory analityczne mogą być użyteczne przy projektowaniu praktycznych układów.

Pełna wersja autoreferatu as_autoref.pdfWażniejsze publikacje autora rozprawy

  1. Ślusarczyk A., Kwiczala M., Synteza regulatora minimalnoczasowego w oscylacyjnych systemach liniowych drugiego rzędu, PAK, 2005, Nr 11, s. 21–24.
  2. Ślusarczyk A., Sterowanie i synteza regulatora minimalnoczasowego dla oscylacyjnych systemów liniowych drugiego rzędu, Automatyka, tom 10, 2006, zeszyt 1, s. 73–86.
  3. Ślusarczyk A., Sterowanie minimalno-czasowe układów rzędu drugiego, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 31, 2006, s. 123–136.
  4. Ślusarczyk A., Sterowanie minimalno-czasowe układów rzędu trzeciego, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, 2008, s. 103–122.