Spis treściZaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Wojciecha Szmuca
MODELOWANIE WYBRANYCH DIAGRAMÓW JĘZYKA UML 2.0 Z ZASTOSOWANIEM KOLOROWANYCH SIECI PETRIEGO
Termin: 5 lutego 2015 roku o godz. 11:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. AJD – Akademia im. Jana Długosza
Dr hab. Leszek Kotulski, prof. nadzw. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Modelowanie wybranych diagramów języka UML 2.0 z zastosowaniem kolorowanych sieci Petriego

mgr inż. Wojciech Szmuc

Promotor: dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH
Dyscyplina: Informatyka


Stale powiększający się udział systemów informatycznych we współczesnym świecie powoduje przejmowanie kolejnych obszarów zastosowań. Wiąże się to również z współpracą wielu aplikacji stworzonych według odmiennych założeń. W efekcie budowanie nowego oprogramowania powinno uwzględniać zarówno jego poprawność z punktu widzenia zamawiającego lecz również możliwość wystąpienia błędów spowodowanych nieprawidłowym działaniem innych aplikacji.

W opisywanej pracy został przedstawiony algorytm translacji diagramów UML na hierarchiczne kolorowane sieci Petriego. Jego wykorzystanie umożliwia zbudowanie modelu formalnego, dla którego możliwe jest przeprowadzenie analizy nie tylko w formie symulacji. Istnieje zatem możliwość analizy oraz identyfikacji rozwiązań, które mogą spowodować niepożądane działanie.

Przedstawiony algorytm translacji umożliwia zbudowanie modelu formalnego osobno dla każdego 3. etapów projektowania oprogramowania z wykorzystaniem UML. Zaczynając od diagramu sekwencji oraz ogólnego diagramu interakcji przez diagramy stanów oraz przepływu, kończąc na diagramach klas architektury (obiektów) oraz stanów.

AutoreferatPełna wersja autoreferatu rozprawa.pdfWybrane publikacje autora rozprawy związane z tematem pracy

  1. M. Szpyrka, T. Szmuc, P. Matyasik, W. Szmuc „A formal approach to modelling of real-time systems using RTCP-nets”, 2005, Foundations of Computing and Decision Sciences. vol. 30 no. 1 s. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.
  2. W. Szmuc „Hybrid modeling of software systems – UML/Petri nets approach” Proceedings of the 16th international conference on Systems science. Vol. 3, Applications of systems analysis to technical systems ; Applications of systems analysis to non-technical systems ; Applications of systems analysis to biomedical systems : 4–6 September 2007, Wrocław, Poland / ed. Adam Grzech. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — ISBN 978-83-7493-341-4. — S. 389–398. — Bibliogr. s. 398
  3. T. Szmuc, M. Szpyrka ; współautorzy: R. Klimek, K. Kułakowski, A. Ligęza, P. Matyasik, G. J. Nalepa, J. Piwowarczyk, A. Półrola, G. Rogus, S. Samolej, W. Szmuc, P. Szwed, B. Trybus, B. Woźna-Szcześniak „Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego” Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010. — VI, 464 s.. — Bibliogr. s. 438–456, Indeks. — ISBN 978-83-204-3669-3
  4. W. Szmuc „Modelowanie konstrukcji obiektowych języka UML z zastosowaniem kolorowych sieci Petriego” Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 1–2 s. 287–295. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Summ.
  5. M. Szpyrka, T. Szmuc, P. Matyasik, W. Szmuc „RTCP-sieci – formalne podejście do szybkiego modelowania systemów czasu rzeczywistego„ Inżynieria oprogramowania : nowe wyzwania : VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO'2004 : Gdańsk, 5–8 października 2004 / red. Janusz Górski, Andrzej Wardziński ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — Opis częśc. wg okł. — S. 315–328. — Bibliogr. s. 327–328, Streszcz.
  6. W. Szmuc „Wytwarzanie oprogramowania czasu rzeczywistego wspomagane metodą formalną: SDL – kolorowane sieci Petriego” Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 1–2 s. 267–273. — Bibliogr. s. 272–273, Streszcz., Summ. — Materiał był prezentowany na XV [piętnastym] międzynarodowym sympozjum ,,Zastosowania teorii systemów” : Zakopane '2003