Spis treści

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Szymona Barczentewicza
METODY OBLICZANIA FAZORA DLA SYGNAŁÓW SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Termin: 25 maja 2017 roku o godz. 11:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: dr hab. inż. Krzysztof Duda - Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, prof. PO – Politechnika Opolska
dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. nadzw. AMG - Akademia Morska w Gdyni
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Metody obliczania fazora dla sygnałów systemu elektroenergetycznego

mgr inż. Szymon Barczentewicz

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Duda
Dyscyplina: Elektrotechnika


Dokładność pomiaru synchrofazora jest bardzo ważną kwestią dotyczącą dystrybucji energii elektrycznej z wielu powodów, np. bezpieczeństwa i stabilności systemu elektroenergetycznego. Umożliwia też dokładną estymację stanu sieci elektroenergetycznej. Niniejsza rozprawa skupia się na metodach obliczania fazora z punktu widzenia przetwarzania sygnałów.

W pracy opisano wybrane metody obliczania fazora. Oprócz metod znanych w literaturze autor zaprezentował dwie nowe metody obliczania fazora. Jedną, opartą na metodzie interpolowanego DFT Bertocco-Yoshidy z korekcją przecieku widmowego. Drugą, wykorzystującą do obliczania fazora nowy typ okien płaskich, które charakteryzują się idealnie płaską charakterystyką amplitudowo częstotliwościową listka głównego.

Przeprowadzone zostały testy wybranych metod zgodnie z wymaganiami standardu IEEE C35.118.1, oraz przeprowadzone zostały testy właściwości statystycznych badanych metod. Nowe metody w wielu przypadkach okazały się dawać najlepsze wyniki zarówno w sensie standardu jak i w kwestii właściwości statystycznych.

Pełna wersja pracy doktorskiej

Pełna wersja pracy doktorskiej rozprawaszymonbarczentewicz.pdfRecenzje


Ważniejsze publikacje autora rozprawy

- Interpolated DFT for sin (x) Windows / Krzysztof DUDA, Szymon BARCZENTEWICZ IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement ; ISSN 0018-9456. — 2014 vol. 63 no. 4, s. 754–760. — Bibliogr. s. 760, Abstr.

- Perfectly flat-top and equiripple flat-top cosine windows / Krzysztof DUDA, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Szymon H. BARCZENTEWICZ IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement ; ISSN 0018-9456. — 2016 vol. 65 iss. 7, s. 1558–1567. — Bibliogr. s. 1567, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-11. — tekst: http://ieeexplore-1ieee-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp= &arnumber=7432001

- Power grid impedance tracking with uncertainty estimation using two stage weighted least squares / Dariusz BORKOWSKI, Szymon BARCZENTEWICZ Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN 0860-8229. — 2014 vol. 21 no. 1, s. 99–110. — Bibliogr. s. 109–110, Abstr.

- Wykorzystanie modułu FPGA platformy sprzętowej sbRIO-9602 do obliczania fazora z zastosowaniem DFT — The use of FPGA module of sbRIO-9602 system for phasor computation with the use of DFT / Szymon BARCZENTEWICZ, Jerzy NABIELEC Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 141–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Abstr.

- Synchrophasor based islanding detection method — Metoda detekcji pracy wyspowej oparta na pomiarze synchrofazora / Szymon BARCZENTEWICZ, Dariusz BORKOWSKI Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 11, s. 98–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr., Streszcz.

- Compliance verification of the phasor estimation based on Bertocco-Yoshida Interpolated DFT with leakage correction / Szymon BARCZENTEWICZ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA W: SPA 2013 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 26–28th September 2013 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — Poznań : PUT, [2013]. — ISBN: 978-83-62065-15-8 ; e-ISBN: 978-83-62065-17-2. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

- Zastosowanie okien o płaskiej charakterystyce widmowej do bezpośredniego obliczania fazora w sieciach elektroenergetycznych — Application of flat-top windows for direct phasor estimation in electric power systems / Krzysztof DUDA, Szymon BARCZENTEWICZ, Andrzej BIEŃ Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN 1425-5766. — 2015 nr 47, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.

- Investigation of continuous change of parameter in the interpolated DFT algorithm for cos (X) windows / Szymon BARCZENTEWICZ Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN 0032-4140. — 2015 vol. 61 no. 4, s. 90–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.