XXXIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje XXXIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki którego celem jest:

a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,

b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich
poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,

c) propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

 

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI po raz 39. powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W konkursie mogą brać udział dyplomanci kierunków informatycznych oraz innych kierunków studiów, których prace dotyczą informatyki.

Zgłaszanie prac odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie kpm.pti.org.pl.

Proszę o poinformowanie oraz zachęcenie dyplomantów do udziału w konkursie.