AGH kolejny raz znalazła się w czołówce polskich uczelni, zajmując czwarte miejsce w zestawieniu ogólnym oraz drugie w typie uczelni technicznych w tegorocznym Rankingu Uczelni Akademickich, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
W Rankingu Kierunków Studiów z AGH wśród najlepszych znalazły się kierunki prowadzone na Wydziale EAIiIB:

Na pierwszym miejscu

    Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),

Na miejscu drugim znalazły się kierunki:

    Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
    Informatyka (Wydział Informatyki; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),

Na miejscu piątym:
    Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 31 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 74 kierunki. W zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 12 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie.

Ranking Szkół Wyższych
      https://2024.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich
Ranking Kierunków Studiów
      https://2024.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow