Wynik konkursu na studenta stypendystę w projekcie NCN

W związku ogłoszonym konkursem otwartym na wyłonienie kandydata na studenta stypendystę do prac w projekcie badawczym nr NCN UMO-2017/27/B/ST7/0121, Komisja w sprawie stypendium naukowego dla studentów na podstawie oceny otrzymanego wniosku rekomenduje Pana inż. Grzegorza Węgrzyna do przyznania stypendium naukowego na stanowisku student stypendysta w okresie 16.12.2019 do końca trwania projektu ale nie dłużej niż 36 miesięcy