Wyłoniono laureatów XXI konkursu „Diamenty AGH”

Znamy laureatów XXI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs pod patronatem Rektora AGH organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Jury konkursu na posiedzeniu, które odbyło się 29 stycznia 2020 r., wybrało najlepsze prace teoretyczne oraz aplikacyjne.

Jednym z laureatów, który zajął I miejsce w kategorii prac teoretycznych jest absolwent naszego wydziału:

mgr inż. Fabian Bogusz za pracę pt. „Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu”. Promotorem pracy był dr inż. Tomasz Pięciak.

Więcej o wynikach konkursu można znaleźć tutaj: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wyloniono-laureatow-xxi-konkursu-diamenty-agh/