Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Katedra Metrologii i Elektroniki

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś


Strona WWW Katedry


Działalność naukowa Katedry Metrologii i Elektroniki obejmuje wszystkie kierunki badań rozwijane współcześnie w ramach specjalności metrologia elektryczna. Szczególna koncentracja prac naukowobadawczych występuje jednak w kilku wybranych kierunkach, które można objąć wspólnym tytułem: modelowanie matematyczne, badania symulacyjne, projektowanie i budowa systemów pomiarowych oraz ich elementów, przeznaczonych zarówno do zastosowań przemysłowych jak również laboratoryjnych.

W tym obszernym określeniu mieszczą się w szczególności:
 • konstrukcja unikalnych układów pomiarowych analogowych i cyfrowych
 • modelowanie i badania symulacyjne obiektów, układów i systemów pomiarowych
 • modelowanie, badania symulacyjne i projektowanie analogowych układów elektronicznych dla potrzeb systemów pomiarowych
 • opracowanie nowych, cyfrowych algorytmów przetwa rzania sygnałów pomiarowych w celu ich kompresji, analizy, estymacji ich parametrów i charakterystyk oraz identyfikacji obiektów generujących te sygnały
 • projektowanie i badanie algorytmów fuzji danych pomiarowych
 • projektowanie, badania oraz implementacja algo rytmów korekcji dynamicznych właściwości torów pomiarowych
 • projektowanie i konstruowanie systemów do pomiarów biomedycznych
 • identyfikacja w czasie rzeczywistym obiektów sterowania
 • pomiary parametrów ruchu drogowego
 • pomiary jakości energii elektrycznej
 • projektowanie specjalizowanych układów scalonych w technologii VLSI
 • projektowanie i badania mikrosystemów pomiarowych

Projekty badawcze prowadzone aktualnie w Katedrze Metrologii i Elektroniki:

Projekty badawcze rozwojowe:
 • wielokanałowy interfejs do pomiarów i stymulacji żywych sieci neuronowych z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych
 • system pomiarowy o zmiennej strukturze do pomiaru parametrów ruchu drogowego
 • nowe rozwiązania układowe galwanicznego izolatora analogowych sygnałów pomiarowych

Projekty badawcze własne:

 • wzmacniacze ładunkowe w technologiach submikrono wych do zastosowań w architekturach pikselowych dla potrzeb obrazowania cyfrowego
 • opracowanie pomiaru impedancji zastępczej sieci elektroenergetycznej w oparciu o naturalną zmienność jej obciążenia

Projekty promotorskie:

 • miary wahania napięcia w sieci elektroenergetycznej wyznaczane z zastosowaniem transformacji Hilberta

Umowy międzynarodowe:

 • prowadzenie prac w zakresie rozwoju nowoczesnych technik detekcyjnych (umowa międzynarodowa z Japonią).
 • cyfrowe techniki obrazowania medycznego z użyciem promieniowania X (umowa międzynarodowa ze Słowacją)
 • rozwój układu scalonego Time-Over-Threshold do ¦ odczytu paskowych detektorów krzemowych (umowa międzynarodowa z Niemcami)

Umowy z przemysłem:
 • opracowanie cyfrowego, jednokanałowego lokalizatora GLOP, wykonanie modelu fizycznego i przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz w kopalni

Działalność statutowa:

 • opracowanie i weryfikacja komputerowych metod badań modelowych charakterystyk błędów i wrażliwości systemów pomiarowych oraz ich elementów


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.