Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Paweł Zydroń


Strona WWW Katedry


Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, powstałą 1 stycznia 2008 r. w wyniku połączenia Katedry Elektrotechniki oraz Katedry Elektroenergetyki.

Katedra kontynuuje działalność obydwu Katedr w dwóch głównych obszarach badawczych:
 • przesył i rozdział energii elektrycznej oraz problemy techniczne, ekonomiczne i ekologiczne eksploatacji w elektroenergetyce
 • teoria nieliniowych obwodów elektrycznych, analiza i zastosowania komórkowych sieci neuronowych, analiza pola elektromagnetycznego oraz budowa i eksploatacja ogniw paliwowych

Katedra współpracuje z partnerami krajowymi i zagranicznymi, a wyniki badań są publikowane oraz prezentowane na konferencjach międzynarodowych. Aktywność naukowa i techniczna pracowników jest również realizowana w licznych instytucjach i stowarzyszeniach międzynarodowych i krajowych (m.in. CIGRE, IEEE, Komitet Elektrotechniki PAN, PTETiS, SEP).

Katedra prowadzi prace naukowe w dziedzinach:
 • projektowanie oraz analiza sieci i systemów elektro- energetycznych
 • analiza i synteza liniowych i nieliniowych obwodów elektrycznych
 • komputerowe metody modelowania i analizy układów elektroenergetycznych
 • optymalizacja sieci rozdzielczych;
 • analiza stanów zakłóceniowych w układach elektroenergetycznych
 • rozwój i eksploatacja sieci elektroenergetycznych w wa- runkach wolnego rynku
 • efektywność ekonomiczna inwestycji sieciowych
 • dobór, ocena i optymalizacja układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia
 • diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych wspomagana komputerowymi metodami analizy obrazów i sygnałów
 • ochrona przepięciowa i odgromowa urządzeń elektrycznych oraz obiektów budowlanych
 • oddziaływania elektromagnetyczne w elektroenergetyce
 • problemy ekologiczne oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na środowisko
 • pomiary i próby wysokonapięciowe; próby napięciem przemiennym 50 Hz, próby udarowe
 • dynamika nieliniowych obwodów elektrycznych
 • szacowanie rozwiązań nieliniowych obwodów elektrycznych przy zastosowaniu twierdzeń nierównościach różniczkowych zwyczajnych
 • nieliniowe obwody dodatnie i zastosowanie komputerów w dydaktyce
 • konstrukcja modeli dla nieliniowych układów dynamicznych
 • analiza pola elektromagnetycznego metod elementów skończonych i brzegowych
 • krioelektrotechnika – analiza wybranych zagadnień
 • zastosowanie metod ewolucyjnych do automatycznego projektowania pasywnych i aktywnych filtrów elektrycznych
 • sieci sprzężone układów nieliniowych
 • nieliniowe metody przetwarzania sygnałów


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.