Uroczysta Immatrykulacja Studentów I roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

W imieniu władz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki, i Inżynierii Biomedycznej,

serdecznie zapraszamy na uroczystą immatrykulację studentów I roku w roku akademickim 2020/2021 Wydziału EAIiIB.

Uroczystość odbędzie się 05.10.2020r. o godzinie 14:00 w formie wideokonferencji.


Link do wydarzenia: https://www.eaiib.agh.edu.pl/Immatrykulacja2020/


Scenariusz uroczystości:

Część oficjalna:

1. Powitanie gości przez Dziekana Wydziału prof. Ryszarda Sroki
2. Wystąpienie Prorektora ds. Nauki Prof. Marka Gorgonia
3. Ślubowanie studentów pierwszego roku
4. Wystąpienie Dziekana Wydziału prof. Ryszarda Sroki
5. Wystąpienie Przewodniczącego WRSS inż. Damiana Pazika

Zakończenie części oficjalnej

Część nieoficjalna:

6. Prezentacja Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
7. “Studenckie savoir vivre” wykład Prodziekana ds Studenckich i Ogólnych
dr inż. Mikołaja Skowrona

Zakończenie uroczystości