Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH

Wydziałowy System Jakości Kształcenia


Zgodnie z przyjętą Strategią Wydziału EAIiIB w obszarze kształcenia strategicznym celem jest utrzymanie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia. Poniższej prezentujemy informacje związane z funkcjonowaniem Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia (zgodnie z uchwałą nr 17/rw/2013 Rady Wydziału EAIiIB z dnia 28 lutego 2013 r.Osoby zaangażowane w funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Ryszard Klempka
B-1, pok. 104
+48 12 617 40 67
 
Przedstawiciel wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości
dr hab. inż. Wiesław Nowak prof. n. AGH
B-1, p. 8 (parter)
+48 12 617 28 24
Przedstawiciel wydziału w Senackie Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
prof. dr hab. Marcin Szpyrka
C-2, III p., p. 321
+48 12 617 51 94

Bartosz Kasiński
Student, przedstawiciel URSS
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego
Schemat funkcjonowania Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia
schemat_WSJK_1

Kierunki poddane ocenie programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną:

Elektrotechnika, studia I i II stopnia; kierunek o profilu ogólnoakademicki - ocena wyróżniająca nadana przez Prezydium PKA uchwałą nr 732/2014 z dnia 21 listopada 2013.
Następna akredytacja w roku akademickim 2021/2022.Automatyka i robotyka, studia I i II stopnia; kierunek o profilu ogólnoakademicki - ocena wyróżniająca nadana przez Prezydium PKA uchwałą nr 189/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.
Następna akredytacja w roku akademickim 2021/2022.Raporty roczne z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości na Wydziale EAIiIB


text-align: left;">

Wyniki ankiet studenckich (zarządzenie Rektora 3/2016, §2 ust. 1, §16) oceniające:

Nauczyciele akademiccy, którzy w danym roku znaleźli się w grupie 10% najlepiej ocenionych (zarządzenie Rektora 50/2013, §15, ust. 5):

2015/16,
2016/17,

2017/18

text-align: left;">

Wyniki ankiet doktoranckich oceniających przebieg i organizację studiów doktoranckich (zarządzenie Rektora 50/2013, §2, ust. 1 pkt 2, §16):

2017/18 Wydział,
2017/18 Uczelnia

Wyniki ankiet pracowniczych (zarządzenie Rektora 3/2016, §2 ust. 2, §16) oceniające:


Najważniejsze dokumenty

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.