Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Kierunek kształcenia: Automatyka i Robotyka

Typ: studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie)
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Obszar zastosowań Automatyki i Robotyki obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty projektowania, uruchamiania i utrzymania w ruchu systemów sterowania obiektami technicznymi i procesami technologicznymi.

Układy i systemy automatyki są obecne we wszystkich dziedzinach współczesnego życia: we wszystkich dziedzinach przemysłu, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie. Niezwykle interesującym i otwartym dla absolwentów kierunku Automatyka i Robotyka jest rozwijający się dynamicznie rynek pracy związany z zastosowaniami systemów sterowania w wysoko zaawansowanej technologicznie aparaturze medycznej, pojazdach, energetyce odnawialnej, teleinformatyce, inteligentnych budynkach.

Ofertę kierunku obejmuje także kształcenie w dziedzinie nowoczesnych metod pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak systemy fotowoltaiczne i energetyka wiatrowa. Unikalne w skali kraju laboratoria badawcze pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności projektowania i eksploatacji tego typu systemów.

Oferta pracy dla absolwentów kierunku Automatyka i Robotyka jest szeroka i obejmuje możliwość zatrudnienia:

 • w firmach projektujących, wdrażających i utrzymujących w ruchu złożone systemy sterowania i automatyki  dla różnych gałęzi gospodarki i przemysłu,
 • w firmach produkujących elementy, urządzenia i systemy automatyki,
 • w firmach produkujących zaawansowane informatyczne systemy sterowania i zarządzania,
 • w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu automatyzacji, informatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania,
 • w instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • wiodących uczelniach technicznych w kraju i za granicą,
 • w biurach technologicznych, konstrukcyjnych i laboratoriach dużych zakładów przemysłowych.


Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią i praktyką urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie dziedziny życia. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie. Niezwykle interesującym i otwartym dla absolwentów  kierunku Automatyka i Robotyka jest rozwijający się dynamicznie rynek pracy związany z zastosowaniami systemów sterowania w wysoko zaawansowanej technologicznie aparaturze medycznej, teleinformatyce, inteligentnych budynkach. Ofertę kierunku rozszerza także kształcenie w dziedzinie nowoczesnych metod produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak: fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Unikalne w skali kraju laboratoria badawcze pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności projektowania i eksploatacji tego typu systemów.

Na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka kształcenie specjalistyczne prowadzone jest w ramach dwóch specjalności:

Komputerowe systemy sterowania
Kształcenia obejmuje metodykę projektowania, konstruowania i programowania cyfrowych i komputerowych systemów automatyki, przeznaczonych do pomiarów, wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi. Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie matematycznego modelowania procesów, analizy systemowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych, metod syntezy sterowania optymalnego i nowoczesnej automatyki bazującej na komputerach PC i specjalizowanych sterownikach mikroprocesorowych.

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Głównym celem kształcenia w tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod inżynierii oprogramowania i systemów informatycznych do rozwiązywania zagadnień kompleksowego sterowania procesami i zarządzania przedsiębiorstwem. Bazę  specjalności stanowią przedmioty informatyczne, takie jak: języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, bazy danych, sztuczna inteligencja oraz przedmioty dotyczące algorytmów zarządzania, zwłaszcza dla systemów dyskretnych implementowanych w nowoczesnych systemach informatycznych.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w instytutach naukowych i uczelniach technicznych,
 • w ośrodkach badawczo – rozwojowych,
 • w biurach technologicznych, konstrukcyjnych i laboratoriach dużych zakładów przemysłowych,
 • w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu automatyzacji, informatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania,
 • w przedsiębiorstwach produkujących zaawansowane informatyczne systemy zarządzania.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.