Seminarium naukowe Sekcji IEEE DEIS

Zapraszamy na seminarium naukowe Sekcji IEEE DEIS ( Dielectrics and Electrical Insulation) Chapter Polandna którym w dniu 20 Października 2021 r. godz. 13:30 Pan dr hab. inż. Marek Florkowski, prof. AGH wygłosi referat nt:

„Wybrane aspekty w problematyce wyładowań niezupełnych w odniesieniu do diagnostyki wysokonapięciowych urządzeń elektrycznych.”

Streszczenie:

Niezawodność urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia ograniczają zjawiska w ich układach izolacyjnych, w tym różne formy wyładowań elektrycznych, których rozwój w procesach degradacji tzn. przemian w strukturach dielektryków prowadzi do przebicia elektrycznego. Problem ten aktualny dla różnych grup urządzeń elektrycznych dotyczy między innymi wyładowań niezupełnych wewnątrz układów izolacyjnych stałych, ciekłych i gazowych. W referacie scharakteryzowane zostaną mechanizmy fizykalne tych zjawisk, skutki ich energetycznego oddziaływania w układach izolacyjnych, metody detekcji oraz metody obrazowania wyników dla potrzeb diagnostyki.

Seminarium będzie realizowane na platformie MS TEAMS.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Serdecznie zapraszamy !