Seminaria prof. Janusza Konrada (Boston University)

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach przygotowywanych przez Poland Chapter IEEE Signal Processing Society we współpracy z Politechniką Wrocławską, Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo-Hutniczą. Podczas tych seminariów, profesor Janusz Konrad, Distinguished Lecturer IEEE wygłosi w j. polskim wykłady wg. poniższego harmonogramu: