Rozstrzygnięciu konkursu dla młodych naukowców w ramach grantów dziekańskich

  W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla młodych naukowców w ramach grantów dziekańskich finansowanych z subwencji badawczej na 2020 r.  informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach w/w subwencji.

Listy osób zostały przekazane do Sekretariatów Katedr.