Regulamin konkursu na najlepszego absolwenta WEAIiIB w latach 2016-2020_1