Obrony w trybie zdalnym on-line

Zgodnie z Decyzją nr 7/2020 Dziekana Wydziału ElAIiIB AGH z dnia 7 kwietnia 2020, ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni jest możliwe przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej on-line z wykorzystaniem programu Microsoft Teams. Zasady dyplomowania w trybie zdalnym on-line są podane na stronie:

https://www.eaiib.agh.edu.pl/zasady-dyplomowania-w-trybie-zdalnym-on-line/