Nabór wniosków do konkursu Student–Wynalazca

Do 25 stycznia 2020 r. studenci, doktoranci i absolwenci uczelni mogą zgłaszać swoje wynalazki i wzory użytkowe lub przemysłowe do X Ogólnopolskiego Konkursu Student–Wynalazca. Nagrodą główną jest możliwość prezentacji swego rozwiązania podczas międzynarodowej wystawy w Genewie.

Organizatorem konkursu jest Politechnika Świętokrzyska, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych rozwiązań polskich studentów w kraju i za granicą, inspirowanie młodych ludzi do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, a także zachęcenie studentów do korzystania z ochrony prawa własności przemysłowej.

Do konkursu zgłaszać się mogą studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów zostali twórcami (lub współtwórcami) wynalazku albo wzoru użytkowego czy przemysłowego. Muszą być one chronione prawem wyłącznym albo zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu można również zgłaszać wynalazki powstałe w ramach międzynarodowej współpracy ze studentami z zagranicznych uczelni.

Główną nagrodą dla pięciu laureatów jest możliwość prezentacji i promocji swoich rozwiązań podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, której kolejna – już 48. edycja – odbędzie się w marcu 2020 r. Jak podkreślił rzecznik, jest to największa i najbardziej prestiżowa wystawa wynalazków w Europie, odwiedzana przez ponad 30 tys. osób z pięciu kontynentów. Zjeżdżają się na nią nie tylko sami wynalazcy, ale i przedstawiciele biznesu, chętni komercjalizować i wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Podczas pobytu w Genewie laureaci mają także możliwość udziału w seminariach w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Ponadto rozwiązania laureatów oraz osób wyróżnionych będą prezentowane podczas corocznej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków (IWIS).

W dotychczasowych dziewięciu edycjach konkursu wzięło udział 1748 twórców z polskich uczelni i instytutów naukowo-badawczych, którzy zgłosili ponad 790 rozwiązań z różnych obszarów techniki.

Szczegółowe informacje:  https://tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/