Konkurs otwarty na przyznanie stypendiów naukowych z projektu badawczego OPUS

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta – 2 osoby
                                  student stypendysta – 2 osoby


Termin składania ofert: 31.05.2022 r, do godz. 12:00.

Aplikację należy składać osobiście w: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Pawilon B-1, pokój 214A; 30-059 Kraków, Al. A.Mickiewicza 30

Formularz aplikacyjny: doktorant stypendysta ( pobierz plik .docx )

Formularz aplikacyjny: student stypendysta ( pobierz plik .docx )