Konferencja - Spotkanie ekspertów UJ CM oraz AGH

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ekspertów Uniwersytetu Jagielońskiego Collegium Medicum & Akademii Górniczo – Hutniczej
21 czerwca 2021
Formuła hybrydowa
Miejsce: Aula UJCM ul św. Anny 12/platforma MSTeams
Godzina 12:00-18:00

Główne zagadnienia konferencji:
Zespół medyków i inżynierów w innowacyjnym centrum cyfrowo-robotycznym XXI wieku, Medycyna cyfrowa w szerszym spektrum diagnostyczno-terapeutycznym,
Innowacyjne programy naukowo-technologiczne,
Nowe rozwiązania i patenty dla medycyny,
Przyszłość inżynierii biomedycznej i medycyny w nauce światowej na bazie „nowych modeli krakowskich”.

Link do połączenia dla osób, które będą uczestniczyły w wydarzeniu online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK08wCGsXRDYSbjvKhtzF6fpq5IB1-VxGCb1fw-ZCTso1%40thread.tacv2/1622791371577?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%229b8fb26a-b140-4bc8-8208-6be81a8a432d%22%7d

Plakat promocyjny