IMMATRYKULACJA STUDENTÓW I ROKU

W imieniu Władz Wydziału serdecznie zapraszam na uroczystą Immatrykulację studentów 1 roku.
Uroczystość odbędzie się 5 października br. w pawilonie U2.


Ze względu na bezpieczeństwo uroczystość będzie podzielona na dwie części:

9:00 Studenci kierunków:
Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Mikroelektronika w Technice i Medycynie.

 

11:00 – Studenci kierunków:
Informatyka i Systemy Inteligentne, Inżynieria Biomedyczna, Computer Science.


W trakcie Immatrykulacji wykład inauguracyjny wygłosi
Profesor Karol Seweryn (Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie )
pt.:„Eksploracja i eksploatacja Księżyca – problemy i wyzwania”

Obowiązuje strój galowy.

W tym dniu (cały dzień) obowiązują godziny rektorskie dla studentów 1 roku Wydziału EAIiIB.

 

Z poważaniem,
Mikołaj Skowron

Galeria zdjęć z immatrykulacji