Ogromnie miło nam poinformować, że kierunek Automatyka i Robotyka prowadzony na Wydziale EAIiIB
otrzymał jako jedyny w Polsce Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii: Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/nauka/gala-wreczenia-certyfikatow-doskonalosci-ksztalcenia-polskiej-komisji-akredytacyjnej