Fundacja ABB Jürgena Dormanna – stypendia dla wybitnych studentów

Fundacja ABB Jürgena Dormanna wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą organizują kolejną edycję naboru Stypendystów. W tym roku, po raz kolejny, w drodze konkursu wyłonionych zostanie trzech studentów pierwszego roku, wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz chęcią rozwijania swoich umiejętności w gronie profesjonalistów.

Oferta stypendialna jest skierowana do studentów trzech wydziałów AGH, w tym również studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Co daje stypendium ABB JDF?

 • 15 880 zł rocznie
 • Opiekę Mentora
 • Możliwość odbycia stażu w ABB w Krakowie
 • Uczestnictwo w programie Global English

      … łatwiejszy start po studiach

Warunki uzyskania stypendium:

 • Średnia ocen powyżej 4,0 po pierwszym semestrze
 • Przychód na członka rodziny nie większy niż 2.200 zł miesięcznie
 • Osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz świadectwo maturalne z wysoką średnią będą dodatkowym atutem.

APLIKUJ JUŻ DZIŚ!

Komplet niżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych, dostępnych na stronie Wydziału należy składać w Dziekanacie Wydziału, w okresie od 15 do 31 marca 2021 roku, drogą elektroniczną na adres Pani mgr inż. Jadwigi Toporkiewicz (foszczka@agh.edu.pl)

 • wniosek o przyznanie Stypendium ABB JDF w roku akademickim 2020/2021 ( pobierz )
 • wypełniony w języku angielskim dokument Application Package 2.0_2020_2021 ( pobierz )
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu na członka rodziny ( pobierz )
 • oświadczenie o średniej ocen ( pobierz )
 • załącznik nr 3 ( pobierz )
 • kwestionariusz osobowy ( pobierz )
 • klauzula informacyjna RODO ( pobierz )
 • jedna fotografia paszportowa

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pełnomocnika Dziekana Wydziału EAIiIB ds. Stypendium ABB Jürgena Dormanna dr hab. inż. Pawła Zydronia (pzydron@agh.edu.pl) oraz w Sekcji Socjalnej Dziekanatu u Pani mgr inż. Jadwigi Toporkiewicz (foszczka@agh.edu.pl).

W najbliższym czasie planowane jest spotkanie na platformie Teams z przedstawicielami Fundacji ABB JDF, dla studentów zainteresowanych złożeniem aplikacji. Informacja o terminie spotkania zostanie podana na stronie Wydziału.