Studenci zagraniczni - ver. polska

1. Logowanie do systemu USOS

Informacje dotyczące logowania do systemu USOS:

https://www.usos.agh.edu.pl/usos-dla-studenta/

Logowanie studentów 1 roku:

https://web.usos.agh.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Anews%2Fdefault%28%29&lang=pl

2. Uczelniane studenckie konto pocztowe

Każdy student ma obowiązek założenia konta pocztowego w domenie AGH. W celu założenia konta należy skorzystać z serwisu, który jest dostępny pod adresem
https://panel.agh.edu.pl/newuser/newuser.php

Do kontaktów we wszystkich sprawach studenckich należy używać uczelnianego konta pocztowego w domenie student.agh.edu.pl – jest to niezbędne do uwierzytelnienia danych studenta. Dodatkowo maile prosimy podpisywać imieniem, nazwiskiem oraz numerem albumu.

3. Dziekanat

Prosimy o zdalne załatwianie spraw, które nie wymagają osobistej wizyty w Dziekanacie.

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Dziekanacie należy wcześniej zarezerwować termin pod linkiem:

Dziekanat-online

Proszę wybrać opcję „Obcokrajowcy”.

 

4. Opłata za legitymację studencką

Opłata za legitymację – 22 złote

Akademia Górniczo-Hutnicza
85 1240 2294 1111 0010 7134 9463

TYTUŁ: Imię i nazwisko, Opłata za ELS

5. Opłata za studia

Numery konta do wpłat czesnego za studia:

PLN:

Bank Pekao S.A. O/Kraków

85 1240 2294 1111 0010 7134 9463

IBAN: PL 85 1240 2294 1111 0010 7134 9463

SWIFT: PKOP PL PW

EURO:

Bank Pekao S.A. O/Kraków

IBAN: PL63 1240 2294 1978 0010 7328 8025

SWIFT/BIC: PKOP PL PW

Adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

  1. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

WAŻNE:

  • tytuł przelewu: nazwa Wydziału (W. EAIiIB), imię i nazwisko, kierunek studiów, studia stacjonarne, rok studiów
  • Opłaty mogą być wnoszone w EURO lub w Polskich złotych (PLN) po przeliczeniu zgodnie z kursem według Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
  • Termin opłaty za drugi oraz wyższe semestry studiów: 30 września (semestr zimowy), 15 marca (semestr letni)
  • Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres: jasuba@agh.edu.pl lub dostarczyć do Dziekanatu.

6. Obowiązkowy lektorat z języka polskiego

Zajęcia z języka polskiego obowiązkowe dla studentów obcokrajowców rozpoczynają się od pierwszego semestru studiów i trwają:

  • 2 semestry – w ramach studiów pierwszego stopnia, w wymiarze semestralnym 60 godzin
  • 1 semestr – w ramach studiów drugiego stopnia, w wymiarze 60 godzin

Więcej informacji:

Studium Języków Obcych AGH

budynek D-11, pokój 313

Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek 10:00 – 13:00