Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Programy badawcze

Wysoka pozycja Wydziału to głównie efekt współpracy w wielu krajowych i międzynarodowych programach badawczych.

Programy dotyczą z jednej strony rozwijania nowoczesnych narzędzi związanych z budowaniem systemów zapewniających funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego, z drugiej zaś modelowania i budowania systemów o charakterze aplikacyjnym.


WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Lider projektu
Kwota dofinansowania
"Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna" w ramach konkursu dotacji Human Smart City. / 23.09.2019
Więcej informacji na stronie Gminy Krosno
Gmina Miasto Krosno 3 599 334,90 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
PPRONTO PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe's process industries taking machinery condition and process performance into account. / 01.01.2016 dr inż. Jerzy Baranowski - KAiR 885 051,11 PLN
Improved Estimation Algorithms for Water Purification and Desalination Systems. / 01.01.2019 prof. dr hab. inż. Witold Byrski - KAiR 78 200,00 EUR
NOVUM Pilotażowa linia produkcji celulozowych izolacji elektrycznych oparta o nowoczesne technologie wytwarzania. / 27.03.2019 dr hab. inż. Paweł Zydroń - KEiE 237 500,00 EUR

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
Niskoszumowe scalone układy z szybkim interfejsem cyfrowym do obrazowania promieniowania. / 07.12.2016 mgr inz. Weronika Zubrzycka - KMiE 220 000,00 PLN
Wsparcie dla realizacji projektu "PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe's process industries taking machinery condition and process performance into account". / 01.01.2018 dr inż. Jerzy Baranowski - KAiR 192 919,00 PLN
Mikromocowe, niskopowierzchniowe, wielokanałowe układy scalone przeznaczone do precyzyjnegopomiaru energii promieniowania jonizującego. / 18.09.2018 mgr inż. Piotr Kaczmarczyk - KMiE 220 000,00 PLN
Nauka bez granic. Wyznaczenie ram dla długofalowej współpracy międzynarodowej środowisk akademickich. / 01.12.2018 mgr inż. Waldemar Bauer - KAiR, KMiE 1 715 707,46 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
Inteligentny detektor promieniowania z komunikacja międzypikselową oraz pomiarem czasu zachodzenia zdarzeń do implementacji w technologiach o ekstremalnej gęstości upakowania. / 11.02.2015 dr in.inż. Grzegorz Deptuch - KMiE 1 768 580,00 PLN

Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w kontekście zwiększenia niezawodności zasilania. / 07.07.2015
więcej:  http://www.zet.agh.edu.pl/ncn2015power/

prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias - KEiE 796 120,00 PLN
Analiza i projektowanie układów memrystorowych. / 26.01.2016
więcej: http://www.zet.agh.edu.pl/ncn2016memristors/
prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias - KEiE 271 200,00 PLN
Analiza topologii drzewa naczyniowego nerki. / 20.01.2017 mgr inż. Katarzyna Heryan - KMiE 150 000,00 PLN
Specjalizowane układy scalone w technologiach nanometrycznych do obrazowania kolorowego pracujące z dużym natężeniem promieniowania X. / 01.03.2017 prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś - KMiE 1 883 700,00 PLN
Opracowanie sposobu organizacji obliczeń w heterogenicznych układach rekonfigurowalnych najnowszej generacji umożliwiającego przetwarzanie strumienia wizyjnego UHD/4K w czasie rzeczywistym. / 25.07.2017 dr inż. Tomasz Kryjak - KAiR 255 600,00 PLN
Niskomocowe, niskopowierzchniowe bloki wspierające pracę układów analogowych w wielokanałowych nanometrycznych układach scalonych przeznaczonych do eksperymentów biomedycznych. / 02.10.2017 dr hab. inż Piotr Kmon - KMiE 655 200,00 PLN
Analiza morfometrii ludzkiego naskórka na zdjęciach histopatologicznych. / 05.10.2017 mgr inż. Paweł Kłeczek - KAiR 105 100,00 PLN
Jakość danych decyzyjnych oraz wpływ ich jakości na rekomendację w metodzie porównywania parami. / 01.01.2018 dr hab. Konrad Kułakowski - KIS 319 847,00 PLN
Szybkie układy scalone do precyzyjnego pomiaru czasu w strukturach pikselowych w technologiach nanometrycznych. / 31.07.2018 dr inż. Bogdan Staszewski - KMiE 1 828 600,00 PLN
Analiza, rozpoznawanie i detekcja sygnałów, zorientowane zdarzeniowo. / 03.09.2018 prof. dr hab. Mirosław Pawlak - KMiE 692 250,00 PLN
Metody dopasowania obrazów medycznych ukierunkowane na problem brakujących danych. / 24.01.2019 mgr inż. Marek Wodziński - KMiE 185 400,00 PLN
Analiza możliwości szybkiej i precyzyjnej detekcji protonów z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych zaprojektowanych w nanometrycznych technologiach CMOS. / 24.01.2019 mgr inż. Anna Kozioł - KMiE 145 600,00 PLN
Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych w systemach detekcji promieniowania X. / 24.01.2019 mgr inż. Aleksandra Krzyżanowska - KMiE 150 700,00 PLN
Wspomaganie analityki procesów biznesowych oparte na modelach koncepcyjnych dzienników zdarzeń. / 29.03.2019 dr hab. inż., prof. nzw. Grzegorz J. Nalepa - KIS 619 643,00 PLN
Techniki przetwarzania sygnałów w oparciu o próbkowanie ich lokalnych ekstremów. / 17.05.2019 dr hab. inż Marek Miśkowicz - KMiE 753 100,00 PLN
Metody uczenia maszynowego do badania stabilności przejściowej w systemach elektroenergetycznych. / 06.06.2019 dr hab. inż Marek Miśkowicz - KMiE 198 800,00 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X. / 01.07.2017 dr inż. Wojciech Chmiel - KAiR 980 361,72 PLN
Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy. / 01.07.2018 dr inż. Andrzej Stobiecki – KEiASPE 7 907 560,00 PLN
Generacja rozproszona i elastyczne struktury popytu na energię w przemyśle. / 01.01.2019 dr inż. Andrzej Ożadowicz – KEiASPE 1 645 668,00 PLN
Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii. / 01.02.2019 prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka - KEiASPE 17 218 267,00 PLN
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.