Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
2018-04-11
Erasmus+ na rok akademicki 2018/19

Studenci chętni do wyjazdów w roku akademickim 2018/19 na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą składać aplikacje do dnia 27 kwietnia 2018.


Chętni powinni złożyć w sekcji socjalnej Wydziału EAIiIB następujące dokumenty:


  • wypełnioną w pełni i czytelnie ankietę rekrutacyjna (PDF) podpisaną przez Koordynatora Umowy (potwierdzenie możliwości aplikowania o wyjazd),
  • certyfikat językowy potwierdzający znajomość wymaganego języka obcego na uczelni partnerskiej na poziomie co najmniej B2. 

Dodatkowo osoby aplikujące na wyjazd powinny wypełnić ankietę elektroniczną (link), zgodnie z danymi podanymi w ankiecie składanej w dziekanacie. 


Ogólne warunki udziału w programie oraz wykaz dostępnych umów dot. wyjazdu można znaleźć na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/


Kwalifikacja kandydatów na Wydziale (na podstawie średniej ocen) nastąpi do 07.05.2018.


W przypadku starania się o wyjazd w ramach umowy z innego Wydziału student aplikuje również na Wydziale EAIiIB. Po podpisaniu przez Koordynatora Wydziałowego (prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych) student składa aplikację na wskazanym Wydziale i jest tam wprowadzany na listę rezerwową (pierwszeństwo mają studenci tamtego Wydziału).


Osobą odpowiedzialną za wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ jest Pani Anna Mc Knight (E: , T:12 617 51 00, budynek C-1, pok.109).


Dodatkowe informacje dot. aplikowania na stypendium w ramach umów koordynowanych przez Wydział IEiT:


Studenci kandydujący powinni: 

  • dokładnie przeczytać wszelkie informacje zamieszczone na stronach DWZ: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/
  • wybrać 1-3 uczelni z odpowiednim programem studiów, 
  • wypełnić w sposób kompletny i rzetelny Ankietę (studia/praktyka), wydrukować ją i podpisać zaznaczając priorytet wybranych uczelni, 
  • dostarczyć wymagane dokumenty do Koordynatora UMOWY w ustalonym terminie. 

UWAGA!
  • Dla umów w dziedzinie INFORMATYKA, których Koordynatorem jest dr inż. Małgorzata Żabińska, termin składania dokumentów został przedłużony do 12.04. 
  • Można je składać w Sekretariacie Katedry Informatyki w D17, p.2.33 lub w p. 2.28 lub u mnie osobiście w godz. konsultacji D17/ p. 2.27, pon. 12.45-13.45. 
  • Kwalifikacja w Katedrze Telekomunikacji odbywa się do 5.04.2018.

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.