Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
2017-03-28
Osiągnięcie świadczące o pozycji jednostki na tle GWO - Utworzenie Laboratorium Nowych Technologii w Elektroenergetyce

Laboratorium Nowych Technologii w Elektroenergetyce (LNTE) powstało na Wydziale EAIiIB jako efekt współpracy dwóch katedr Wydziału: Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki (KEiE) oraz Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii (KEiASPE) z Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB w Krakowie (CRC ABB). ABB jest jedną z wiodących światowych firm w obszarze elektroenergetyki i przemysłu elektrotechnicznego. Ogółem zatrudnia ok. 132.000 pracowników w ponad 100 krajach. W Polsce, w ABB pracuje ponad 4.600 osób, w 11 fabrykach, w biurach sprzedaży oraz w dziale R&D. Krakowskie CRC ABB jest jednym z 7 międzynarodowych centrów działu R&D tej firmy, a wyniki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych są wdrażane globalnie, w całej korporacji.

Formuła współpracy pomiędzy uczelnią a przemysłową jednostką badawczą, przyjęta podczas organizacji LNTE, sprawia, że jest ono unikatowym przedsięwzięciem w tej dziedzinie, w skali kraju. W laboratorium, dzięki wniesionemu udziałowi ABB, została stworzona specjalistyczna infrastruktura techniczna oraz zostało ono wyposażone w unikatowe urządzenia badawcze pozwalające na prowadzenie eksperymentalnych prac naukowych i badawczo-rozwojowych, m.in.:

 • Symulator czasu rzeczywistego o bardzo dużej mocy obliczeniowej i funkcjonalności OP5600 Opal-RT (jednostka centralna 12 rdzeni 3.46GHz + 12 modułów I/O, 1.600 wejść i 832 wyjścia cyfrowe, 392 wyjścia analogowe), umożliwiający m.in. wykonywanie symulacji i testów typu hardware-in-the-loop;
 • Stanowisko do badania układów energoelektronicznych, wyposażone w źródła energii o szerokim zakresie napięć zasilających, stałych i przemiennych – do 3kV;
 • Stanowisko do projektowania i badania układów napędowych AC, wyposażone w przekształtniki i silniki różnych typów oraz wysokowydajny symulator czasu rzeczywistego Opal-RT (jednostka centralna 6 rdzeni 3.46GHz);
 • Stanowisko do badania układów statycznej kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych;
 • Stanowisko magazynu energii elektrycznej z zasobnikami energii: wirującym i litowo-jonowym;
 • Stanowisko do badania układów energoelektronicznych służących poprawie jakości dostawy energii elektrycznej;
 • Stanowisko pomiarowo-badawcze przeznaczone do symulowania zjawisk zachodzących w ciśnieniowych, przemysłowych systemach przesyłowych służących do transportu czynnika roboczego;
 • Wielkogabarytowa komora pomiarowa (klatka Faradaya), o niskim poziomie szumów, do wykonywania udarowych prób napięciowych i pomiarów wyładowań niezupełnych oraz przeprowadzania testów EMC;
 • Generator udarów napięciowych piorunowych i łączeniowych (400kV/20kJ), z zaawanso­wanym komputerowym systemem rejestracji i analizy udarów;
 • Stanowisko probiercze do prób napięciowych AC/DC (200kV/280kV), umożliwiające wykonywanie prób AC przy napięciach o częstotliwościach w zakresie od 10 Hz do 200 Hz;
 • Stanowisko do badań układów izolacyjnych z zastosowaniem metody rejestracji i analizy wyładowań niezupełnych (poziom detekcji 0,5pC).


Efektem wspólnie podejmowanych prac ma być opracowanie nowych, innowacyjnych produktów i systemów oraz poprawa właściwości istniejących rozwiązań. Główne kierunki badań, prowadzonych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi badawczych dostępnych w laboratorium, obejmują:

 • Rozwój technologii przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, w szczególności aparatury wysokiego i średniego napięcia;
 • Poprawę właściwości materiałów i rozwiązań technicznych stosowanych w projektowanych oraz modernizowanych urządzeniach elektroenergetycznych i energoelektronicznych;
 • Rozwój nowych metod diagnostyki, monitorowania oraz systemów sterowania układów napędowych i przekształtników energoelektronicznych;
 • Tworzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze automatyki elektroenergetycznej;
 • Rozwój układów energoelektronicznych i systemów służących poprawie jakości dostaw energii elektrycznej.


Otwarcie LNTE nastąpiło na początku 2016 roku. Bezpośredni kontakt z globalnym partnerem przemysłowym umożliwia jednostkom Wydziału udział w projektach i podejmowanie tematów badawczych o dużym potencjale innowacyjno-wdrożeniowym i realizowanych we współpracy międzynarodowej. W krótkim, jak na razie, okresie funkcjonowania laboratorium prowadzone były m.in. prace dotyczące badań układów izolacyjnych elementów i urządzeń energoelektronicznych oraz komponentów i układów izolacji wysoko­napięciowej; badania dotyczące sterowników do prostowników aktywnych z funkcją filtrowania oraz energetycznych filtrów aktywnych z zasobnikami energii dla kompensacji wahań mocy czynnej w liniach zasilających. Wymiernym efektem tych prac są również opublikowane i przygotowywane wspólnie publikacje do czasopism z „Listy filadelfijskiej” oraz na prestiżowe konferencje międzynarodowe (okres funkcjonowania LNTE oraz wymogi poufności w pewnych zakresach badań sprawiają, że ich lista nie jest jeszcze długa). Baza aparaturowa laboratorium jest też obecnie wykorzystywana w pracach badawczych prowadzonych przez 5 doktorantów, w tym 2 zagranicznych (jeden z doktorantów zagranicznych realizuje swój projekt w ramach programu europejskiego SELECT+, we współpracy z Eindhoven University of Technology z Holandii).

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.