Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
2017-09-26
Wysoko punktowane publikacje o dużej cytowalności i szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki
  1. Stala Robert; A natural DC-link voltage balancing of diode-clamped inverters in parallel systems, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 50pkt. . http://ieeexplore.ieee.org/document/6307851/

    W artykule przedstawiona została nowatorska metoda wyrównywania wartości napięć wejściowych w trójpoziomowym falowniku napięcia z diodami poziomującymi. Jest to falownik o dużym potencjale przemysłowym jednak wciąż poszukuje się metod poprawiających bezpieczną pracę tego układu przez kontrolę podziału napięć na kondensatorach wejściowych, ponieważ wystąpienie nierównego podziału wartości napięć wejściowych prowadzi do zwiększenia wartości napięć na łącznikach półprzewodnikowych układu. Istotą pomysłu jest oryginalne rozwiązanie problemu przez realizację systemu równolegle połączonych falowników, aplikację pasywnego obwodu balansującego oraz odpowiedniego sterowania zapewniającego uzyskanie zjawiska naturalnego wyrównywania napięć. Praca zawiera przedstawienie koncepcji metody, analizę zjawisk fizycznych stanowiących podstawy dla opracowanej metody wyrównywania wartości napięć, badania symulacyjne oraz wyniki badań eksperymentalnych. Zarówno koncepcja, jak i przedstawione w artykule wyniki badań oraz wnioski mogą stanowić interesujący materiał dla naukowców i inżynierów z obszaru układów do przekształcania energii elektrycznej. Jest to bardzo istotne ponieważ przekształtniki energoelektroniczne stosowane są w ogromnej liczbie aplikacji zasilanych energią elektryczną, zapewniając ich odpowiednią funkcjonalność, lub możliwość działania. Od opublikowania w listopadzie 2013 roku artykuł został zacytowany osiemnaście razy. Od momentu udostępnienia artykułu w bazie IEEE Xplore Digital Library został z niej pobrany 1618 razy.


  1. Piróg Stanisław, Baszyński Marcin; A novel speed measurement method for a high-speed BLDC motor based on the signals from the rotor position sensor, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2014, 50pkt.
    W artykule został omówiony nowatorski sposób wyznaczenia prędkości wirowania wysokoobrotowej maszyny bezszczotkowej prądu stałego (BLDC) na podstawie impulsów z czujników położenia wirnika. Zaproponowany sposób jest odporny na wpływ niecentryczności montażu czujnika i na jego nieprostopadłość do osi wirnika oraz pozwala zwiększyć częstotliwość uzyskiwanych wyników pomiaru. Sześciokrotne zwiększenie liczby pozyskiwanych aktualnych i dokładnych (bez wpływu niedokładności montażu) informacji o prędkości umożliwia poszerzenie zakresu regulacji prędkości napędu w zakresie małych prędkości bez potrzeby stosowania enkodera. Eliminuje również niepożądaną składową zmienną z momentu napędowego wywoływaną przez układ regulacji w wyniku składowej zmiennej występującej w sygnale prędkości, a pochodzącej od nieprecyzyjnego montażu. Istotą zaprezentowanej idei jest oryginalna koncepcja wyznaczania okresu obrotu przy powtarzalnych uchybach i odpowiedni algorytm obróbki sygnału pomiarowego realizowany w czasie rzeczywistym. Od opublikowania w lutym 2014 roku artykuł został zacytowany dziesięć razy. Od momentu udostępnienia go w bazie IEEE Xplore Digital Library (styczeń 2013) został pobrany z niej 2091 razy.

IEEE Transactions on Industrial Electronics jest czasopismem naukowym o światowym zasięgu publikujące oryginalne artykuły naukowe o istotnym znaczeniu, o czym świadczy wskaźnik Impact Factor czasopisma, który aktualnie wynosi 6,383.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.