Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH

Wydziałowy System Jakości Kształcenia


Zgodnie z przyjętą Strategią Wydziału EAIiIB w obszarze kształcenia strategicznym celem jest utrzymanie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia. Poniższej prezentujemy informacje związane z funkcjonowaniem Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia (zgodnie z uchwałą nr 17/rw/2013 Rady Wydziału EAIiIB z dnia 28 lutego 2013 r.Osoby zaangażowane w funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Jerzy Baranowski
B-1, pok. 303
+48 12 617 28 34
Przedstawiciel wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości
prof. dr hab. inż. Wojciech Grega
B-1, p. 313
+48 12 617 20 96
Przedstawiciel wydziału w Senackie Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
dr inż. Szczepan Moskwa
B-1, p. 27
+48 12 617 41 38
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego
Schemat funkcjonowania Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia
schemat_WSJK_1

Kierunki poddane ocenie programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną:

Elektrotechnika, studia I i II stopnia; kierunek o profilu ogólnoakademicki - ocena wyróżniająca nadana przez Prezydium PKA uchwałą nr 732/2014 z dnia 21 listopada 2013.
Następna akredytacja w roku akademickim 2021/2022.Automatyka i robotyka, studia I i II stopnia; kierunek o profilu ogólnoakademicki - ocena wyróżniająca nadana przez Prezydium PKA uchwałą nr 189/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.
Następna akredytacja w roku akademickim 2021/2022.Raporty roczne z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości na Wydziale EAIiIB

Informacje dotyczące wyników ankietyzacji zgodnie z §15 ust. 5 i §16 zarządzenia nr 23/2013 Rektora AGH

PDF


Informacje dotyczące wyników ankietyzacji doktorantów zgodnie z §9 zarządzenia nr 50/2013 Rektora AGH

PDF


Informacje dotyczące wyników badań ankietowych dotyczących ocen osób prowadzących zajęcia zgodnie z §1 ust. 5 zarządzenia nr 23/2013 Rektora AGH

PDF


Informacje dotyczące wyników badań ankietowych dotyczących ocen warunków realizacji procesu kształcenia zgodnie z §1 ust. 5 zarządzenia nr 23/2013 Rektora AGH

PDF


Najważniejsze dokumenty

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.