Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Programy międzynarodowe

Wysoka pozycja jednostek Wydziału to głównie efekt współpracy w wielu międzynarodowych programach badawczych.

Programy dotyczą z jednej strony rozwijania nowoczesnych narzędzi związanych z budowaniem systemów zapewniających funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego, z drugiej zaś modelowania i budowania systemów o charakterze aplikacyjnym. W tym pierwszym obszarze lokują się również badania o charakterze podstawowym prowadzone w dyscyplinach grupy technologii informacyjnych.

Wymienione programy badawcze związane są również z rozwojem nowoczesnych technologii dotyczących bezpieczeństwa i walki z terroryzmem. Charakterystyczna jest tu szeroka współpraca międzynarodowa wydziału w tym zakresie.

UDZIAŁ W PROGRAMACH RAMOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

  1. SENSE: Sieć jednostek czujników z wbudowaną inteligencją. 6PR UE; nr umowy: 033279, 158.360,00 EUR (Kierownik: mgr P. Kwasnowski - KANiUP 2006-2010)

WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA WEAiIE W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

L.p. Tytuł projektu
Kierownik projektu/katedra
Kwota dofinansowania projektu
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
3
POIG 1.3.1. Zintegrowany System Sterowania Produkcją (INSTEPRO). Okres realizacji: 2009-31.03.2012
prof. dr hab. Witold Byrski - Katedra Automatyki
3.138.900 PLN
6
POIG 2.2. Sieci certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków (AutBudNet). Okres realizacji: 2008-30.06.2011
prof.dr hab. inż. Marian Noga - Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych
7.312.408 PLN
8
MRPO 01.01.01-12-074/09-00-IXA/854/FE/09, Rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych. Okres realizacji: 2009-01.02.2011
prof. dr hab. inż.Andrzej Pach - Katedra Telekomunikacji
905.596 PLN
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
13
PO KL 2.1.1 projekt dydaktyczny.
Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania projektami w firmach informatycznych: Okres realizacji: 2009- 30.09.2012
Dr hab.inż. Jan Werewka, prof.n.; dr inż. Radosław Klimek - Katedra Automatyki
2.180.704,82 PLN
14
PO KL 4.1.1 projekt dydaktyczny.
Fabryka inżynierów. Okres realizacji: 2009-30.04.2013
Prof. dr hab. inż. Janusz Gajda - Katedra Metrologii
1.688.360 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW ZAGRANICZNYCH DYDAKTYCZNYCH

L.p.
Tytuł projektu
Kierownik projektu/katedra
Kwota dofinansowania projektu
1 DESIRE-EMaEC/UE-USA, Erasmus - Proj. Mobilności. Międzynarodowe badania nad niezawodnością systemów oraz doświadczenia edukacyjne.
Okres realizacji: 01.10.2008- 30.09.2012
Prof. dr hab.inż. W.Grega - Katedra Automatyki 67.000,00 EUR
3
ELLEIEC-Erasmus, Enhancing Lifelong Learning for the Electrical and Information Engineering Community.
Okres realizacji: 01.10.2008- 30.09.2011
Prof. dr hab.inż. W.Grega - Katedra Automatyki
6.100,00 EUR
4
Erasmus, CoNet - Co-Operative Network Training.
Okres realizacji: 01.10.2009- 30.09.2012
Prof. dr hab.inż. W.Grega - Katedra Automatyki
24.210,00 EUR
5
Program Uczenie się przez całe życie - Erasmus, Kurs intensywny "Modern Data Transfer Standards for Industrial Automation".
Okres realizacji: 01.09.2011- 31.08.2012
Dr inż. A.Tutaj - Katedra Automatyki
30.762,00 EUR

WYKAZ ZLECEŃ Z INSTYTUCJI ZAGRANICZNYCH

L.p.
Tytuł projektu
Kierownik projektu/katedra
Kwota dofinansowania projektu
3
Opracowanie układów pracujących w paśmie 10GHz, Wielka Brytania. Okres realizacji: 2010-07.2011
dr inż. Sławomir Gruszczyński - Katedra Elektroniki
8.450 GBP
4
Projekt wielokanałowego szybkiego układu ASIC dla pikselowych detektorów krzemowych -Japonia. Okres realizacji : 2009-06.2011
prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś - Katedra Metrologii
200.000 EUR
5
Pomiar i analiza statystyczna wyższych harmonicznych w sieci JT ,Niemcy. Okres realizacji: 05.2010
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka - Katedra ANiUP
2.000 EUR
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.