Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
2016-05-13
Szkolenie „Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów”
Oferta szkolenia Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów.

Zmiany w grantach MFW, które wchodzą od 1 czerwca 2016r.:
 • zmiany w aplikowaniu o granty małe i standardowe
 • nowe terminy w Grantach Standardowych
 • nowe kategorie tematyczne projektów (11 dodatkowych kategorii)

W 2016r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów. Zaletą pozyskiwania grantów z tego funduszu jest krótki i prosty wniosek, nieskomplikowane procedury i niedługi czas oczekiwania na decyzję oraz poziom dofinansowania projektów od 80 do 100%.
Dofinansowane zostaną projekty dotyczące:
 • Współpracy kulturalnej (festiwale, wystawy, publikacje)
 • Wymiany młodzieżowej (np. obozy letnie, wymiany szkolne)
 • Edukacji (np. seminaria, warsztaty edukacyjne)
 • Wymiany naukowej i badań naukowych (np. konferencje, publikacje, warsztaty)
 • Współpracy transgranicznej (np. projekty 2 lub 3 państw graniczących, odległości 80 km od granicy odpowiednie dla lokalnych potrzeb)
 • Promocji turystyki (np. portale turystyczne, broszury turystyczne, promocja konkretnych miejsc)
 • Międzynarodowych konferencji dotyczących polityki zagranicznej, gospodarki, bezpieczeństwa, demokratyzacji, praw człowieka, transformacji gospodarczej i społecznej, współpracy regionalnej
 • Kursów na wyższych uczelniach lub studiów, które dotyczą konkretnych zjawisk wyraźnie związanych z Grupą Wyszehradzką
 • Transferu know-how pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich
 • Stypendiów dla studentów, pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcą studiować za granicą
 • Wymiany artystów w dziedzinie sztuk wizualnych i dźwiękowych i literatów autorów fikcji i literatury faktu, poetów, eseistów, krytyków, publicystów i dziennikarzy
 • Wspierania procesów reform politycznych, stowarzyszenia i integracji gospodarczej z UE krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

Wnioski o dofinansowanie może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna na całym świecie (oprócz ministerstw, ambasad, itp.) pod warunkiem, że dany wniosek dotyczy projektu z tematów istotnych dla regionu Wyszehradzkiego i promuje współpracę pomiędzy partnerami projektu w regionie.
W funduszu można ubiegać się, w ramach różnych konkursów, o stypendia 2300 euro dla studenta i 1500 euro dla uczelni na semestr, małe granty do 6 000 euro, standardowe granty do 15 000 euro, strategiczne granty do 40 000 euro, a maksymalna wielkość grantu to 80 000 euro.
 W roku 2016 jest kilka stałych terminów składania wniosków w:  czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu; pula środków jest podzielona na wszystkie terminy.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do samodzielnego pisania wniosków o dotacje, opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz do obsługi  sfinansowanych projektów

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • Przekazanie aktualnej wiedzy na temat konkursów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 • Pozyskanie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania
 • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania i rozliczania dokumentacji projektowej  

Szkolenie będzie prowadziła Agata Ratuska trener/konsultant z 20-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów o dofinansowanie do funduszy międzynarodowych. Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze pozyskiwania grantów z MFV. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej w przygotowaniu projektów, ich realizacji i rozliczaniu. Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe i dokumenty aplikacyjne przetłumaczone na język polski wraz z płytą CD oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Oferta jest dostępna na stronie internetowej:  http://atr.edu.pl/szkolenie,nowe-zmiany-od-1-czerwca-granty-miedzynarodowego-funduszu-wyszehradzkiego-w-2016-r-przygotowanie-dokumentacji-projektowej-i-realizacja-miedzynarodowych-projektow.html?utm_source=atr.edu.pl&utm_medium=mailing&utm_campaign=szkolenie-granty
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.