Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
2017-06-13
Konkurs na staże asystenckie w roku akad. 2017/2018

Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia może odbywać płatny staż asystencki trwający do 12 miesięcy. Student odbywający staż uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godzin rocznie oraz w pracach naukowo-badawczych i organizacyjnych danej Katedry.


Kryteria kwalifikacyjne kandydatów:

  •     średnia ocen uzyskanych w toku studiów (pierwszego i drugiego stopnia) kandydata co najmniej 4,0,
  •     predyspozycje do pracy dydaktycznej,
  •     zamiłowanie do pracy naukowej.


Dokumenty należy składać do 15.09.2017 w budynku B1 pok. 26 (Sekcja Socjalna).


Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • podanie do Dziekana Wydziału,
  • CV,
  • wykaz osiągnięć,
  • wykaz ocen w rozbiciu na semestry (z podaniem średniej za poszczególne semestry i średnią za całe studia) potwierdzony w dziekanacie,
  • opinia pracownika, który miałby być opiekunem stażysty w Katedrze,
  • opinia kierownika Katedry przyjmującej na staż.


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.